شرایط اخذ ویزای سوئد و وقت سفارت سوئد

سفر به دیگر کشورها است، داشتن سن قانونی و یا سرپرست قانونی برای افراد کمتر سن قانونی، داشتن گذرنامه معتبر با دست کم سه ماه اعتبار، توانایی مالی برای تامین هزینه سفر، نداشتن سوء سابقه بین المللی ثبت شده در پلیس بین الملل، نداشتن منع خروج ار کشور
اتباع ایرانی، افغان و عراقی می بایست از طریق سفارت سوئد در تهران برای دریافت ویزای این کشور اقدام کنند.
در نظر داشته باشید که اگر قصد اخذ ویزای سوئد را دارید، باید در هنگام مصاحبه در سفارت سوئد، به سوالاتی از قبیل اینکه “هدف شما از سفر به سوئد چیست؟” باید پاسخ قانع کننده ای دهید. تلاش کنید پیش از مصاحبه، هدف مشخص و باور پذیری را بنابر شرایط تان مشخص کرده و افسر سفارت را توجیه کنید