شرایط اخذ ویزای سوئد و وقت سفارت سوئد

سفر به دیگر کشورها است، داشتن سن قانونی و یا سرپرست قانونی برای افراد کمتر سن قانونی، داشتن گذرنامه معتبر با دست کم سه ماه اعتبار، توانایی مالی برای تامین هزینه سفر، نداشتن سوء سابقه بین المللی ثبت شده در پلیس بین الملل، نداشتن منع خروج ار کشور اتباع ایرانی، افغان و عراقی می بایست … Read moreشرایط اخذ ویزای سوئد و وقت سفارت سوئد

تعیین وقت مصاجبه سفارت سوئد

برای سفر به سوئد (به هر دلیل، توریستی ، دیدار دوستان و اقوام، تجاری، علمی، دانشجویی، …. ) ، نخستین گام، “گرفتن وقت مصاحبه” می باشد ” وقت مصاحبه سوئد” به منظور انجام مصاحبه ، انگشت نگاری و ارائه مدارک مربوطه است.