رزرو وقت مصاحبه سوئد

مراحل دریافت “وقت سفارت”

وقت سفارت سوئد Uncategorized مراحل دریافت “وقت سفارت”
مراحل دریافت “وقت سفارت”

Uncategorized

مراحل دریافت “وقت سفارت”

Posted By lohcatchall

مراحل دریافت “وقت سفارت سوئد

 1. ماس با شماره 66484852 تا 56 (تهران) و یا تلگرام / واتس آپ 09190081154 و یا فرم ادامه این پارگراف
  • برای آگاهی از نزدیکترین وقت موجود برای مصاحبه
  • برای آگاهی از هزینه ریالی، شامل : 
   رزرو وقت + فرمهای شینگن + پرداخت هزینه برسی مدارک و صدور ویزا
 2. دریافت مبلغ ریالی و شماره حسابها
 3. واریز مبلغ ریالی
 4. ارسال تصویر صفحه نخست پاسپورت و دعوتنامه به تلگرام / واتس آپ 09190081154 
  (اگر سفر توریستی است، دعوتنامه نیاز نیست) 
 5. در این مرحله ، “وقت مصاحبه” برای متقاضی رزرو میگردد
 6. برگه “رزرو وقت” برای متقاضی فرستاده میشود
 7. دیگر برگه های مورد نیاز برای روز مصاحبه برای متقاضی فرستاده میشود
 8. ارائه مشاوره رایگان در باره مدارک مالی و ….

نوشته شده توسط lohcatchall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

رزرو وقت مصاحبه سوئد
تلفن: (تهران) ۵۶ تا ۶۶۴۸۴۸۵۲ تلگرام / واتس آپ ۰۹۱۹۰۰۸۱۱۵۴

درخواست اعلام قیمت و زمان های موجود برای مصاحبه
Show Support!