پرداخت آنلاین ویزای سوئد

پرداخت آنلاین ویزای سوئدپرداخت آنلاین ویزای سوئد

برای راست چین شدن پست های این

- همینک، هزینه رزرو وقت مصاحبه سفارت سوئد با احتساب واریزی سفارت : یک میلیون و یکصد و نود هزار تومان برای هر بزرگسال می باشد (با توجه به تغییرات برابری ریال، این رقم برای همکنون می باشد) - اگر امروز اقدام به رزرو وقت نمائید، نخستین وقتهای موجود برای اواخر اسفند به بعد می باشد. - پس از سفارش، "وقت مصاحبه" در نزدیکترین تاریخی که سفارت ارائه دهد (صرف نظر از بازه زمانی آن)، بوک میگردد.،